Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare, Jönköpings län

Instruktion vid överflyttning av patienter med Apodosläkemedel mellan kommunernas särskilda boenden och Värnamo sjukhus

Instruktion vid överflyttning av patienter med Apodosläkemedel mellan kommunernas särskilda boenden och Värnamo sjukhus, samt Apodosläkemedelsanvändning på Värnamo sjukhus.

Innehåll på sidan

Handläggning på kommunens boende

Tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att följande skickas med till sjukhuset:

Dosrecept eller läkemedelslista
Om patienten så medger, samtliga Apodospåsar, ögondroppar, inhalationer och eventuella, speciella läkemedel

Sjuksköterskan ansvarar för bedömning och eventuellt meddelande till Dosapoteket om uppehåll skall göras inför nästa leverans samt för aktivering, om inga medicinändringar gjorts.

Handläggning Värnamo sjukhus

Patienten tillfrågas om hon/han accepterar att använda sina Apodospåsar och övriga läkemedel under vårdtillfället. Tänk på att läkemedlen är patientens egendom. Medgivandet dokumenteras i patientens journal och gäller för aktuellt vårdtillfälle.

Inskrivande läkare skall föra in de läkemedel som är Apodosförpackade och fortfarande ordinerade på patientens läkemedelslista, samt signera.

Vid administrering av Apodospåsar skall sjuksköterskan kontrollera patientens identitet, datum och klockslag mot text på Apodospåsen och signera respektive läkemedel på läkemedelslistan.
Nyinsatta läkemedel, utöver de som är iordningställda i Apodospåsen tas ur avdelningens läkemedelsförråd.
Sjuksköterskan får inte förändra innehållet i Apodospåsen. Om något läkemedel sätts ut skall hela Apodospåsen kasseras och läkemedlen tas ur avdelningens läkemedelsförråd.

Utskrivning från Värnamo sjukhus

Förbered dagen före hemgång

Telefonkontakt med boendets sjuksköterska klockan
08:00–16:00, se kontakt på Landstingets intranät: Hälsa och vård/Vårdprogram och rutiner/Samverkansrutiner och AKO/Kontakt eller externwebben Samverkansrutiner/Kontakt

Vid läkemedelsförändringar ska läkaren kryssa i på dosreceptet att det är en akut förändring och skriva att nya Apodospåsar ska levereras till boendet. Fyll i datum och klockslag för leverans och faxa till Dosapoteket. Fax nr: 013-25 48 97, tfn: 013-25 48 80.
Beställningar till Dosapoteket före klockan 13:00 levereras till boendet nästkommande vardag. Utskrivande sjuksköterska ansvarar för att patienten får med sig läkemedel hem i tillräcklig omfattning till och med nästkommande hela vardag.

Beställningar till Dosapoteket efter klockan 13:00 levereras till boendet två vardagar senare. Utskrivande sjuksköterska ansvarar för att patienten får med sig läkemedel hem i tillräcklig omfattning till och med hela den vardagen som är leveransdatum

Förbered patienten eller anhöriga på att ha pengar till eventuella recept och ordna med att anhöriga eller avdelningspersonal hjälper till med att lösa ut läkemedlen före transport till boendet.
Daterat, aktuellt dosrecept/läkemedelslista, samt Apodospåsar och eventuella övriga egna läkemedel ska medfölja patienten till det särskilda boendet.

Vid storhelger gäller inte följande tider utan särsild information ska skickas ut i god tid från dosapoteket.

Uppdaterad: 2016-09-22
Pia Johansson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård