Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare, Jönköpings län

Lokala anpassningar för 
Höglandets sjukvårdsområde

Vid samordnad vårdplanering inom Höglandets sjukvårdsområde används IT-stödet Meddix.

Mer information

Meddix - Information

Uppdaterad: 2016-09-22
Lena Ottosson, Kirurgi gemensamt, Kirurgisk vård