Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Frågor och svar, vårdsamordning

Här kan du ställa dina frågor om den samordnade vårdplaneringsprocessen, SIP och Link. Frågorna besvaras av processamordnare. Vanliga frågor och svar publiceras löpande i FAQ-listan nedan.

Ta gärna en titt på FAQ-sammanställningen innan du skickar in din fråga - för att se om du finner svaret där. 
 

Skicka in fråga

Fråga


Inskickad av

E-postadress

 


Sammanställning av frågor och svar (FAQ) indelade i följande kategorier:
 

Fråga Svar
Processen/arbetssätt

Jag hade kallat för vårdplanering i dag. Tyvärr fick jag ändra vårdplaneringstiden och boka ny tid om 3 dagar eftersom patienten var på väg till dialysen. Jag kom då på att det vore bra om dialysen var med på vårdplaneringen. Ringer därför för att kalla dem. De säger att de aldrig brukar vara med på vårdplaneringar och inte hinner det. Jag säger att om man blir kallad på en SIP så ska man komma. Hur ska jag tänka? Är det inte värdefullt om dialysen är med?

Utifrån patientens behov finns inga avgränsningar när det gäller vilka man ska kalla till SVPL. Mottagningarna har generellt inte involverats i det nya arbetssättet eftersom det handlar om in- och utskrivningsprocessen från slutenvård. Skulle patienten själv kunna engagera dialysen med det som behöver kompletteras i SIP ?

Det händer ganska ofta att man från sjukhusets sida meddelar en planerad vårdtid som ändrar sig flera gånger under vårdtiden. Detta gör att det blir svårt att planera från våran (i detta fall rehab)sida.Hur ska man tänka att den planerade vårdtiden ska hjälpa/underlätta om den ändras flera gånger?

Det är en utmaning att säkerställa en beräknad utskrivningsdag. Det positiva är att man faktiskt försöker sia om en förväntad vårdtid och att den ändras när man inser att planen inte håller. Det viktiga är att vi i dialog och med gemensamma krafter påtalar vikten med den planerade vårdtiden och dess konsekvenser.

När sker initieringen?

Initieringen sker så fort ett nytt/utökat behov av insatser har identifierats.

Vilka professioner ska fyllas i i initieringen?

Ange alltid samtliga professioner avseende vårdcentralen

Överväg vilka professioner som behövs från kommunen

Ska utskrivningsklar och utdatum vara samma?

Ja.

Hur får slutenvården information om vilka insatser som personen har sedan tidigare?

Efter att ha erhållit ett inskrivningsmeddelande skickar kommunen en kommentar i Link med information om ADL/kommunikativ status samt anger aktuella insatser enligt SOL, LSS och HSL

Ska vi skriva inskrivningsmeddelande för personen även om hen endast har trygghetslarm eller hjälp med städ av hemtjänsten?

Ja, vi skickar det för att informera om att personen är på sjukhuset. Då kan planerade insatser avbokas.

Vem kallar anhöriga till SVPL?

Vårdsamordnaren är den som kallar alla som ska delta på SVPL-mötet.

Hur når man hemtjänsten om personen går hem med befintliga insatser?

Meddela vårdtidsbedömningen som vanligt i Link. Hemtjänsten ska då vara förberedd på vilken dag som personen kommer hem. Det har ibland förekommit att personen själv haft telefonkontakt med hemtjänsten och stämt av. Det är ingenting vi kan förutsätta men delaktiga, aktiva personer tar saken i egna händer. Annars invänta klartecken från kommunen via en kommentar i Link.

Ska man använda Link även på helgen? Ja, processen gör inga undantag för kalenderdag.

Hur fungerar det med personer som har privat utförare av hemtjänst enligt LOV?

Samma hantering i Link.

Fick idag ett samtal om att vi i slutenvården inte ska initiera för vårdplanering på de som bor på äldreboende. Är det så och i så fall hur ska vi veta om det är ett äldreboende, säbo, trygghetsboende, serviceboende osv? Nej, det stämmer inte. Processen gäller för samtliga oavsett ålder, diagnos och boendeform.
   
Fråga Svar

 

Vårdplan Link

Varför måste jag skriva i vårdplanen? Det står mycket av det i flödet i Link redan?

Vårdplan i Link är den plan Esther ska få med sig vid utskrivning. Alla som är kallade till SVPL skriver och signerar sin del i linkvårdplanen. Denna ska innehålla tydlig beskrivning av vilka insatser som är planerade hemma fram till SVPL-möte äger rum. Det är viktigt att det finns kontaktuppgifter till involverade. Språket som vi använder här ska vara enkelt att förstå för Esther. Esther själv har inte möjlighet att ta del av den information som står i Link.
   
   
   
   
Fråga Svar
SIP
   
   
   
   
   
Fråga Svar
Samtycke
   
   
   
   
   
Fråga Svar
Hjälpmedel
   
   
   
   
   
Fråga Svar
SÄBO/hemteam
   
   
   
   
   

 

Kontaktuppgifter, samverkan

Processamordnare i länet

Uppdaterad: 2019-01-07
Anna Lindman, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion