Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vården i Jönköpings län

Bakgrund och aktuell patientgrupp

Innehåll på sidan

 

Aktuell patientgrupp

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd:

  • Patienter som efter utskrivningen från sjukhuset bedöms ha ett särskilt behov av sociala insatser t ex behov av boende i särskild boendeform eller hemtjänstinsatser av mer omfattande natur. I dessa fall föreligger också i allmänhet behov av kontakter med landstingets öppna hälso- och sjukvård. I samband med utskrivningen från sjukhuset behöver den enskilde omedelbart insatser av socialtjänsten och/eller den öppna hälso- och sjukvården.
  • De lokala rutinerna kan även tillämpas för övriga patienter med så korta vårdtider att något kommunalt betalningsansvar aldrig blir aktuellt. Det kan även gälla t ex patienter som ej har behov av sociala insatser men behöver ytterligare sjukvårdsinsatser och/eller rehabiliteringsinsatser eller annat stöd genom den öppna hälso- och sjukvården.
Uppdaterad: 2018-05-09
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion