Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Arbetsgrupp Äldre, Länssjukhuset Ryhov, mötesanteckningar 2014

Uppdaterad: 2016-10-26
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion