Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Arbetsgrupp Äldre

Arbetsgrupp äldre består av representanter från Länssjukhuset Ryhov, Vårdcentralerna Bra Liv samt kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö.

Gruppen har ett övergripande ansvar för samverkan och samarbete mellan parterna. Uppdraget är bland annat att utveckla rutiner och metoder utifrån verksamheternas förutsättningar, lagar och författningar.

Handlingsplan

Arbetsgrupp äldre har arbetat fram en gemensam handlingsplan för samverkan. Handlingsplanen utgår från "Bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län, Strategi- och handlingsplan 2014 och framåt"

Avvikelsehantering

Avvikelser i samverkan ska hanteras enligt gällande process. Ett händelseråd med representanter från de olika verksamheterna  träffas regelbundet och har till uppgift att gå igenom samtliga avvikelser som uppstår i samverkan mellan huvudmännen.

Händelseråd

Det finns ett permanent händelseråd som träffas regelbundet och har till uppgift att gå igenom samtliga avvikelser som uppstår i samverkan mellan huvudmännen.Händelserådet ska analysera bakomliggande orsaker och leta efter systemfel utifrån både enstaka och frekventa problemområden. Händelserådet avslutar aldrig enskilda avvikelser.

Uppdaterad: 2018-04-09
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion