Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Nätverket gemensam vårdplanering - mötesanteckningar 2013 - 2014

Mötesanteckningar

Uppdaterad: 2016-09-22
Karin Skog, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik