Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Esther forum

I detta forum träffas nyckelpersoner från vårdcentraler och kommunerna  på Höglandet samt Höglandssjukhuset för samordning, lärande av varandra, spridning av information samt initiering av förbättringsarbete.

Esther forum träffas 2-3 gånger per termin.  Arbetsgrupp äldre är samordnare för denna mötesplats.

Samordnare

Helena Martinsson
Inger Ahlström

Deltagare

 

Mötestider

2019

7 mars
16 maj

19 september

14 november

Tid: kl 13.30 -16.30
Plats: Lokal meddelas i kallelse

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar för Esther forum 2018

Mötesanteckningar för Esther forum 2017

 

 

Uppdaterad: 2018-12-17
Annika Fransson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion