Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Privata vårdgivare, kontaktuppgifter

Värnamo

Avonova Apladalens vårdcentral
Telefon: 0370-39 48 00

Uppdaterad: 2017-06-12
Pia Johansson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård