Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Aneby

Innehåll på sidan

Aneby kommun

Huvudfaxnummer 0380-464 15 (ska alltid användas vid nya patientkontakter)Huvudtelefonummer 0380-461 75

 

Biståndshandläggare

Telefon: 0380-464 46

Journummer jourtid till kommunsjuksköterska (kväll, natt och helg)
Mobil: 070-650 79 64

Hela kommunen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0380-461 04

Biståndshandläggare
Telefon: 0380-464 46
Telefon: 0380-461 96

Hemsjukvården

Enhetschef
Telefon: 0380-465 38

Team 1

Norr - Lommaryd, Hullaryd, Vireda, Haurida, Frinnaryd, Sunhult, Marbäck
Särskilt boende/Antuna - Syrenen, Violen, Rönnen

Sjuksköterska
Telefon: 0380-465 33

Team 2

Söder - Askeryd, Bälaryd, allt söder om Köpmansgatan och Jönköpingsvägen
Särskilt boende/Antuna - Liljan, Linnean, Prästkragen

Sjuksköterska
Telefon: 0380-465 37

Team 3

Centrum - Stalpet, Vittaryd, allt norr om Köpmansgatan och Jönköpingsvägen
Särskilt boende/Rosenborg, Korttidsenheten

Sjuksköterska
Telefon: 0380-465 39

Hemtjänst

Enhetschef
Telefon: 0380-461 43

Särskild boende Äldre

Enhetschef
Telefon: 0380-461 44
Telefon: 0380-461 01

Rehab/korttidsenheten och Team Trygg Hemång

Enhetschef
Telefon: 0380-461 94

Funktionshinderomsorgen

Enhetschef
Telefon: 0380-461 42

Biståndshandläggare
Telefon: 0380-464 14

Aneby kommun rehabpersonal

Arbetsterapeut
Telefon: 0380-465 34
Telefon: 0380-461 39
Telefon: 0380-461 82

Sjukgymnast
Telefon: 0380-465 20
Telefon: 0380-465 36

Aneby vårdcentral

Ann-Charlotte Johansson, distriktssköterska - barnavårdscentralen (BVC)
Britt-Marie Svensson, distriktssköterska - barnavårdscentralen (BVC), distriktsläkarmottagningen (DLM)
Telefon: 010-243 37 90
Fax: 010-243 38 19

Distriktsläkarmottagningen 010-243 38 00
Receptionen 010-243 38 15

Aneby vårdcentral rehabpersonal

Karin Kronström, arbetsterapeut
Telefon: 010-243 38 52

Birgitta Brengdahl, sjukgymnast
Telefon: 010-243 38 50

Maria Hedenberg, sjukgymnast
Telefon: 010-243 38 51

Uppdaterad: 2017-04-27
Lena Ottosson, Kirurgi gemensamt, Kirurgisk vård