Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Eksjö

Innehåll på sidan

Kontakter till kommunen

Hemsjukvård

Hemsjukvårdens huvudnummer, dygnet runt alla dagar:

Faxnummer: 0381-121 02 (Eksjö tätort) samt 0496-102 91 (Öster)

Telefon: 0381-422 40
Dagtid nås en innesjuksköterska på detta nummer som koordinerar och tar emot information eller vidareförmedla kontakter och ärenden.

Obs! Telefonnumret ger ingen upptagetton då mottagaren pratar i telefon. Om du inte får svar, försök igen.

Hemsjukvård område Söder

Innefattar Almgården (SÄBO), Tuvan (Seniorboende), Ekoxen (grupp/psyk)

Telefon till områdessköterska: 0381-422 41 (dagtid)
Sjukgymnast och Arbetsterapeut: 0381-422 45 (dagtid)

Hemsjukvård område Norr

Innefattar Marieberg (SÄBO)

Telefon till områdessköterska: 0381-422 43 (dagtid)
Sjukgymnast och Arbetsterapeut: 0381-422 45 (dagtid)

Hemsjukvård område Centrum

Innefattar Mogården (SÄBO), Snickaren (Seniorboende)

Telefon till områdessköterska telefon: 0381-422 44 (dagtid)

Sjukgymnast och Arbetsterapeut: 0381-422 45 (dagtid)

Hemsjukvård område Öster

Innefattar Solgården (SÄBO) och Bobinen (Seniorboende)

Telefon till områdessköterska: 0381-422 42 (dagtid)
Sjukgymnast och Arbetsterapeut: 0381-422 45 (dagtid)

MAS

Eva Gustafsson
Telefon: 0380-461 04

 

Biståndshandläggare Äldreomsorg samt handläggare LSS

Faxnummer: 0381-366 50 (biståndshandläggarna)

Kontakta kommunens växel 0381-360 00 lämna meddelande via kontaktcenter om att ni vill komma i kontakt med en handläggare inom äldreomsorgen så ringer de upp. Detsamma gäller för LSS handläggaren.

Lämna gärna namn och avdelning så är det lättare för oss att den rätta handläggaren ringer upp.

Färdtjänst Riksfärdtjänst

Beställs via Jönköpings länstrafik
Telefon: 0771-680 680

Kontakter till vårdcentraler
 

Eksjö vårdcentral

Distriktsläkarmottagningen

Öppettider kl 8-17
Telefon: 010-243 59 25

Rehabiliteringspersonal

Carin Prahl, arbetsterapeut
Telefon: 010-243 73 88

Niklas Larsson, sjukgymnast
Telefon: 010-243 73 95

Patrik Karlsson, sjukgymnast
Telefon: 010-243 73 96

Fredrik Zeising, sjukgymnast
Telefon: 010-243 73 83

Eksjö vårdcentral Mariannelund filial (vardagar)

 

Eksjö vårdcentral Mariannelund filial

Telefon: 010-243 89 10
Fax: 010-243 89 19

Distriktssköterska

Telefon: 010-243 89 30
Telefontid: 8-8:30

Rehabiliteringspersonal

Sara Persson, fysioterapeut
Telefon: 010-243 89 50

Kvällar och helgdagar hänvisas till 1177 och i akutläge 112.

Uppdaterad: 2018-06-26
Lena Ottosson, Kirurgi gemensamt, Kirurgisk vård