Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Sävsjö

Innehåll på sidan

Sävsjö kommun

Huvudfaxnummer 0382-154 76 (ska alltid användas vid nya patientkontakter)
Huvudtelefonnummer 0382-154 60

 

Hela kommunen

Kerstin Carlsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0382-154 88

Biståndshandläggare

Telefontid vardagar klockan 8-12
Telefon: 0382-154 32

BHL kan sökas genom socialförvaltningens växel 0382-154 60

Sävsjöområdet

Isabelle Björkegren
Telefon: 0382-154 32

Linnea Björling
Telefon: 0382-154 72

Stockaryd/Rörvik/Vrigstadområdet

Per Larsson
Telefon: 0382-154 44

Hemtjänstområden

Hemtjänst norr (Sävsjöområdet)

Maria Svensson, områdeschef
Telefon: 0382-154 90

Hemtjänst söder (Stockaryd/Vrigstad/Rörviksområdet)

Marie Gustavsson, områdeschef
Telefon: 0382-156 70
Mobil: 076-104 92 54

Ringgården, Sporren

Sporregatan 7
576 32 Sävsjö,

Carina Vang, områdeschef
Telefon: 0382-155 20
Mobil: 076-136 88 92
Fax: 0382-126 98

Sjuksköterska
Telefon: 0382-155 23
Mobil: 070-604 90 01
Fax sjuksköterska: 0382-720 03

Högagärde

Villagatan 8-12

Caroline Yderman, områdeschef
Telefon: 0382-155 59 

Sjuksköterska
Mobil: 070-605 39 96
Fax sjuksköterska: 0382-124 20

Göransgården Vrigstad

Marie Gustafsson, områdeschef
Telefon: 0382-156 85

Sjuksköterska
Telefon: 0382-156 88
Mobil: 070-541 68 43
Fax sjuksköterska: 0381-342 37

Ringgården och Sporren

Sjuksköterska
Telefon: 0382-155 28
Mobil: 076-803 50 71

Hästskon och Biskopsbo

Sjuksköterska
Mobil: 073-029 01 48

Eneliden Rörvik

Sjuksköterska
Telefon: 0382-156 81
Mobil: 072-194 79 40

Södergården, Linden Stockaryd

Helena Wahlgren, områdeschef
Telefon: 0382-156 70

Sjuksköterska
Telefon. 0382-156 72
Mobil: 070-541 68 39
Fax sjuksköterska: 0382-206 09

LSS

LSS-enheten
Charkuterigatan 4 A
576 33 Sävsjö

LSS-handläggare

Rosie Persson
Telefon: 0382-154 33
Fax: 0382-144 30

Omsorgen, gruppbostäder, Vrigstad, Stockaryd och personlig assistans

Christina Koppetsch, områdeschef
Telefon: 0382-154 38

Mejerigartan Stockaryd - Sjuksköterska
Telefon: 0382-156 72
Mobil: 070-541 68 39

Omsorgen, gruppbostäder Sävsjö och personlig assistans

Områdeschef
Telefon: 0382-154 31

Gruppbostäder Ljungagatan, Eksjöhovgårdsvägen, Odengatan

Telefon: 382-155 23
Mobil: 070-604 90 01

Socialpsykiatri

Enhetschef för Boendestöd och för handläggare: Gerald Lichtenthäler
Telefon: 0382-154 77

Enhetschef för dagverksamhet psykiatri: Henrik Starkman
Telefon: 0382-156 27

Enhetschef för Hasseln: Hanna Forsell Berg
Telefon: 0382-156 29

Sävsjö kommun hemsjukvård

 

Journummer, dygnet runt

Mobil: 070-605 39 96

Sjuksköterska vardagar kl 13-14
Telefon: 0382-155 58

Hemsjukvård norr (Sävsjöområdet)

Område Vallsjö

Sjuksköterska
Mobil: 072-194 79 38

Sjuksköterska
Mobil: 072-194 79 39

Område Centrum

Sjuksköterska
Mobil: 072-194 79 46, 072-194 79 55

Område Ljunga

Mobil: 076-803 50 70
Mobil 070-605 39 96

Område Söder (Vrigstad, Stockaryd, Rörvik)

Distriktssköterska
Telefon; 0382-156 74
Mobil: 072-194 79 41

Sjuksköterska
Telefo: 0382-156 81
Mobil: 072-194 79 40

Fax hemsjukvård sjuksköterska

Fax: 0382-206 09

Sävsjö kommun rehabpersonal

Sävsjöområdet - Johanna Frejd
Telefon: 0382-154 87
Mobil: 076-104 92 50

Stockaryd/Vrigstad/Rörviksområdet - Sofia Hellström
Mobil: 076-134 37 13

Malin Palmqvist, arbetsterapeut
Hemsjukvård Sävsjöområdet, Trygghetsboende Bryggaren
Telefon: 0382-154 85
Mobil: 076-803 50 23 (076-194 79 34)

Arbetsterapeut
SÄBO Högliden (Högagärde, Linneá-, Rönn-, Solgården), gruppbostäder: Ljungagatan, Västra Esplanaden, Eksjöhovgårdsvägen, Odenvägen, Biskopsbo, Mejerigatan
Telefon: 0382-154 85
Mobil: 072-194 79 34 (076-803 50 23)

Katarina Sjöberg, arbetsterapeut
SÄBO Södergården, Linden, Eneliden
Hemsjukvård Söder Rörvik, Stockaryd
Telefon: 0381-156 73
Mobil: 070-534 58 54

Rickard Martinsson, arbetsterapeut
SÄBO Göransgården, Hästskon, Ringgården, Sporren
Hemsjukvård Söder Vrigstad
Telefon: 0382-156 73
Mobil: 072-194 79 29 (070-534 58 54)

Sävsjö vårdcentral

Huvudfaxnummer 0382-466 09 (ska alltid användas vid nya patientkontakter)

Peter Stålhammar, verksamhetschef
Telefon: 0382-466 04
Mobil: 072-588 16 85

Sävsjö vårdcentral
Öppettider: Måndag-fredag kl 8-17
Telefon: 0382-466 10

För kommunens/landstingets sköterskor
Telefon: 0382-466 20

Sävsjö vårdcentral rehabpersonal

Emma Andersson, sjukgymnast
Telefon: 0382-466 75
Fax: 0382-466 09

Sofie Toll, arbetsterapeut
Telefon: 0382-466 70
Fax: 0382-466 09

Berit Skeberg, arbetsterapeut
Telefon: 0382-466 70
Fax: 0382-466 09

Vrigstad Läkarmottagning

Vrigstad, Stockaryd, Rörvik

Anita Abrahamsson, distriktssköterska
Birgit Danielsson, distriktssköterska
Vibe Steen Ramberg, distriktssköterska
Telefon: 0382-468 33, 468 22
Fax: 0382-468 09

Vrigstad rehabpersonal - primärvård

Anders Wester, sjukgymnast
Telefon: 0382-468 25
Fax: 0382-468 09

Ingela Carlsson, arbetsterapeut
Telefon: 0382-468 35
Fax: 0382-468 09

Uppdaterad: 2016-09-22
Lena Ottosson, Kirurgi gemensamt, Kirurgisk vård