Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Habo kommun

Habo kommun

Faxnr 036-476 83

Sjuksköterska

Sjuksköterska Hemsjukvård 036-442 83 13, 0708-48 20 45
Sjuksköterska Särskilt boende(Eken, Björken, Linden) 036-442 83 06, 0708-48 20 07
Sjuksköterska Demens (Skogen, Lunden, Ängen och Gläntan) 036-442 82 75, 0703-01 25 86

Rehab

Arbetsterapeut 036-442 80 85

Sjukgymnast 036-442 80 11

 

 

Uppdaterad: 2018-10-19
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion