Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Mullsjö kommun

Faxnr hemsjukvård: 0392-141 70

Sjuksköterska

Hemsjukvård 0392-141 32,  0392-141 03,   0392-141 07

Margaretas Park korttid  0392-141 11

Margaretas Park Nedre  0392-141 39

Margaretas Park Övre   0392-141 10

Björkgården   0392-141 04

Helg, kväll och natt  0392-141 38

Rehab

Arbetsterapeut korttid, hemsjukvård, ordinärt boende samt Margaretas Park Nedre 0392-140 24

Arbetsterapeut korttid, hemsjukvård samt ordinärt boende 0392-141 73

Arbetsterapeut Björkgården samt Margaretas Park Övre 0392-141 72

Sjukgymnast 0392-141 12
 

 

Uppdaterad: 2018-05-04
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion