Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Länssjukhuset Ryhov, samverkansrutiner för vårdgivare

Innehåll på sidan

Länssjukhuset Ryhov
växel telefon: 010 241 00 00
fax: 010 242 10 03, 010 242 10 13 (natt)

Klinik/mottagning/avdelning

Akutkliniken

Akutmottagningen

telefon: 010 242 26 53
fax: 010 242 26 62

Akutvårdsavdelningen

telefon: 010 242 26 72
fax: 010 242 26 79

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten,
sektion 2

telefon: 010-242 22 60
fax: 010 242 22 63

Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten,
sektion 1

telefon: 010 242 22 70
fax: 010 242 22 73

Geriatriska kliniken

Dagrehabiliteringen/mottagningen

telefon: 010 242 25 40
fax: 010 242 25 57

 

Geriatrisk avdelning GAVA

telefon: 010 242 32 03
fax: 010 242 32 43

Hudkliniken

Hudmottagningen

telefon: 010 242 21 40
fax: 010 242 21 47

Hudbehandlingsenheten

telefon: 010 242 21 50
 

Hudklinikens vårdenhet

telefon: 010 242 21 27
fax: 010 242 21 12

Infektionskliniken

Infektionsmottagningen

telefon: 010 242 21 04
fax: 010 242 21 12

Infektionsavdelning

telefon: 010 242 21 25
fax: 010 242 21 34

Sektion 3
telefon: 010 242 21 21, 22
fax: 010 242 21 20

Kirurgkliniken

Kirurgmottagning

telefon: 010 242 13 04
fax: 010 242 13 21, 22

Bröstmottagning
telefon: 010 242 94 18

Konsultations- och behandlingscentralen (KBC)

telefon: 010 242 29 30
fax: 010 242 28 91

Kirurgavdelning A

telefon: 010 242 13 70

fax: 010 242 13 73

Nedre gastroenterologi
telefon: 010 242 13 91, 92

Övre gastroenterologi
telefon: 010 242 13 70,72

Medicinsk magtarmenhet (KAM)
telefon: 010 242 13 71

Kirurgavdelning B (här finns öron och ögon vårdplatser)

telefon: 010 242-32 13 80

Endokrinologi
telefon: 010 242 13 80

Kärlkirurgi
telefon: 010 242 13 80

Kvinnokliniken

Kvinnoklinikens mottagning

telefon: 010 242 14 12
fax: 010 242 14 02

Kvinnoklinikens vårdenhet

Gynekologiska sektionen
telefon: 010 242 14 40
fax: 010 242 14 38

BB-sektionen
telefon: 010 242 14 30
fax: 010 242 14 38

Förlossningsavdelning
telefon: 010 242 14 27
fax: 010 242 14 77

Medicinkliniken

Medicinmottagning

AK mottagning
telefon: 010 242 20 38

Diabetes och endorinmottagning
telefon: 010 242 20 45
fax: 010 242 20 55

Hematologmottagning
telefon: 010 242 19 45
fax: 010 242 21 58

Hjärtmottagning
telefon: 010 242 20 01
fax: 010 242 20 55

Lung allergi mottagning
telefon: 010 242 21 60
fax: 010 242 21 58

Mag tarm mottagningen
telefon: 010 242 19 95
fax: 010 242 20 55

Neurologmottagning
telefon: 010 242 20 20
fax: 010 242 21 88

Njurmottagning
telefon: 010 242 19 10
fax: 010 242 20 55

Reumatologmottagning
telefon:010 242 20 64

Medicinsk vårdenhet A

telefon: 010 242 20 70
fax: 010 242 20 75

Medicinsk vårdenhet B

telefon: 010 242 20 80
fax: 010 242 20 85

Medicinsk vårdenhet C

telefon: 010 242 20 90
fax: 010 242 20 95

Medicinsk vårdenhet E

telefon: 010 242 19 50
fax: 010 242 19 55

Hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA)
telefon: 010 242 19 59

Dialysenheten

telefon: 010 242 21 95
fax: 010 242 21 94

Onkologkliniken

Onkologmottagningen

telefon: 010 242 29 00
fax: 010 242 29 16

Strålbehandling och sjukhusfysik, manöverrum

telefon: 010 242 29 20

Onkologklinikens vårdenhet

telefon: 010 242 29 25
fax: 010 242 29 02

Ortopedkliniken

Ortopedmottagningen

telefon: 010 242 15 20
fax: 010 242 15 06

Ortopedisk vårdenhet A

telefon: 010 242 20 57
fax: 010 242 20 54

Ortopedisk vårdenhet B

telefon: 010 242 15 50, 51
fax: 010 242 15 53

Paramedicinsk verksamhet

Arbetsterapin, geriatrik

telefon: 010 242 25 82

Arbetsterapin, medicin

telefon: 010 242 34 76

Arbetsterapin, ortopedi och reumatologi

telefon: 010 242 14 95

Sjukgymnastiken, geriatrik

telefon: 010 242 25 05

Sjukgymnastiken, somatik

telefon: 010 242 18 50
fax: 010 242 18 53

Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Avdelning/mottagning/dagvård

telefon: 010 242 26 24
fax: 010 242 26 22

Urologkliniken

Urologmottagningen

telefon: 010 242 28 07
fax: 010 242 28 91

Urologisk vårdenhet

telefon: 010 242 25 30
fax: 010 242 17 59

Ögonkliniken

Ögonmottagningen

telefon: 010 242 16 03
fax: 010 242 16 17

Öron-, näs- och halskliniken

Öron-, näs- och halsmottagningen

telefon: 010 242 17 15
fax: 010 242 17 17

 

Uppdaterad: 2018-10-19
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion