Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

LSS inom somatik, primärvård och psykiatri

Adress Telefon Fax
LSS, råd och stöd
Hus F4 plan 5
Länssjukhuset Ryhov
55185 Jönköping
LSS-rådgivare
036-32 32 82
036-32 32 63
036-32 32 08
Uppdaterad: 2016-09-22
Carina Jakobsson, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik