Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Palliativa vården, samverkansrutiner för vårdgivare

Samverkansrutiner, nyheter, kontaktinformation, arbetsbeskrivningar och kvalitetsverktyg.
Om palliativ vård

Innehåll på sidan

Palliativa vårdenheten

Palliativa vårdenheten
Länssjukhuset Ryhov
Hus F4 plan 7

Telefon: 036-32 59 80
Fax 036-32 32 43

Vid frågor vänd dig till
Torbjörn Alvreten
vårdenhetschef

Telefon: 036- 32 32 45

Ekhagens gästhem

Ekhagens gästhem

Ekhagsringen 64
554 56 Jönköping
Telefon: 036-10 72 50, 070-222 26 87
Fax: 036-10 72 53

Palliativt team, Jönköpings kommun

Telefon: 036-10 72 91, 070-222 25 44, 070-222 26 87
Fax: 036-10 72 53

Kontaktnät för palliativ vård, vårdcentraler

Bankeryds vårdcentral

Telefon: 036-32 30 00
Fax: 036-32 38 17

Gränna vårdcentral

Telefon: 036-32 30 00
Fax 036-32 49 10

Kungshälsans vårdcentral, Huskvarna

Telefon: 036-32 30 00
Fax: 036-32 35 69

Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Telefon: 036-32 30 00
Fax: 036-32 35 69

Hälsan 1 vårdcentral

Telefon: 036-32 30 00
Fax: 036-32 54 65

Hälsan 2 vårdcentral

Telefon: 036-32 30 00
Fax: 036-32 58 65

Rosenlunds vårdcentral

Telefon: 036-32 30 00
Fax: 036-32 44 09

Öxnehaga vårdcentral

Telefon: 036-32 30 00
Fax: 036-32 36 33

Råslätts vårdcentral

Telefon: 036-32 30 00
Fax: 036-32 37 33

Habo vårdcentral

Telefon: 036-482 30,  036- 482 86
Fax: 036-483 01

Kommunsköterska, Habo

Telefon: 036-483 06

Mullsjö vårdcentral

Telefon: 0392-143 20
Fax: 0392-143 02

Björkgårdens sjukhem

Telefon: 0392-143 95
Fax: 0392-143 98

Kontaktpersoner, Länssjukhuset Ryhov

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten, sektion 1

Telefon: 036-32 22 70
Fax: 036-32 22 73

Barn- och ungdomsmedicinska vårdenheten, sektion 2

Telefon: 036-32 22 60
Fax: 036-32 22 63

Geriatriska kliniken

Geriatrisk avdelning A

Telefon: 036-32 25 60
Fax: 036-32 25 68

Geriatrisk avdelning B

Telefon: 036-32 25 70
Fax: 036-32 25 69

Geriatrisk avdelning C

Telefon: 036-32 32 47
Fax: 036-32 32 43

Kirurgkliniken

Kirurgisk vårdenhet A

Telefon: 036-32 13 04
Fax: 036-32 13 73

Kirurgisk vårdenhet B

Telefon: 036-32 13 90

Kvinnokliniken

Kvinnoklinikens mottagning

Telefon: 036-32 14 12

Kvinnoklinikens vårdenhet

Telefon: 036-32 14 40
Fax: 036-32 14 38

Medicinkliniken

Medicinkliniken, dagsjukvården

Telefon: 036-32 20 79

Medicinsk vårdenhet A

Telefon: 036-32 20 70
Fax: 036-32 20 75

Medicinsk vårdenhet B

Telefon: 036-32 20 80
Fax: 036-32 20 85

Medicinsk vårdenhet C

Telefon: 036-32 21 57, 036-32 20 90
Fax: 036-32 20 95

Medicinmottagning 2

Telefon: 036-32 21 57
Fax: 036-32 21 58

Onkologkliniken

Onkologmottagningen

Telefon: 036-32 29 00
Fax: 036-32 29 02

Onkologisk vårdenhet

Telefon: 036-32 29 25
Fax: 036-32 29 02

Smärtenheten

Telefon: 036-32 50 50
Fax: 036-32 50 55

Öron-, näs- och halskliniken

Öronmottagningen

Telefon: 036-32 17 11, 036-32 17 15
Fax: 036-32 17 59

 

Uppdaterad: 2018-10-19
Anette Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion