Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län

Områdesindelningar
Jönköpings sjukvårdsområde

Områdesindelning

Ansvariga

Socialtjänsten
Marianne Lillieberg

036-10 53 85

Uppdaterad: 2016-09-22
Henrik Hjortsjö, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion