Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Vaggeryds primärvård och kommun

Innehåll på sidan:

Vaggeryds primärvård

 

Skillingaryds vårdcentral

Distriktssköterska/Sjuksköterska

Telefon: 0370-37 93 13 el 0370-37 93 14

Distriktsarbetsterapeut

Telefon: 0370-37 93 86

Distriktssjukgymnast

0370-37 93 81 el 0370-37 93 82

Distriktssköterska Vaggeryd

Arbetsområde: Hemsjukvård, distriktssköterskemottagning
Telefon: 0393-405 90 mellan klockan 8-11
Faxnummer: 0393-405 89

Distriktsarbetsterapeut

Telefon: 0393-405 75
Faxnummer: 0393-405 19

Distriktssjukgymnast

Telefon:0393-405 80, 0393-405 81
Faxnummer: 0393-405 19

Vaggeryds kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Caroline Lundgren
Telefon: 0370-67 84 90
Faxnummer: 0370-67 86 87

Biståndshandläggare/LSS-handläggare
Mottagningstelefon: 0370-67 84 41
Telefontid: 08:30 - 09:30
Faxnummer: 0370-67 84 88

Vaggeryd

Furugården
Ekgatan 4
567 30 Vaggeryd

Sjuksköterskor

Telefon: Hemsjukvård dygnet runt 0393-67 84 04
Mobiltelefon: 070-508 45 36
Faxnummer: 0393-67 84 61

Korttidsenhet

Telefon: 0393-67 84 47

Arbetsterapeut

Telefon: 0393-67 85 99

Sjukgymnast

Telefon: 0393-67 84 99

Skillingaryd

Sörgården
Berggatan 8
568 30 Skillingaryd

Sjuksköterskor

Telefon: 0370-67 83 15
Mobiltelefon: 070-508 41 56
Fax: 0370-67 83 35

Arbetsterapeut

Telefon: 0370-67 83 25

Sjukgymnast

Mobiltelefon: 070-508 81 07

Uppdaterad: 2018-09-05
Ulrika Stefansson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion