Region Jnkpings ln Samverkan kommuner och region
plus.rjl.se/samverkan

Värnamo kommun och primärvård

Samverkansrutiner för vårdgivare i Jönköpings län.

Återigen viktigt att respektive boende/korttidsplats medvetandegörs om vilken vårdcentral som ansvarar för kortidsplatserna till alla som jobbar på respektive boende/korttidsplats.
Länken nedan går till Vårdvalssidan där ni ser vilken vårdcentral som har ansvar för läkarmedverkan för respektive boende/korttidsplats.

Läkarmedverkan i särskilda boenden

Värnamo kommun

Värnamo primärvård

Telefonnummer till distriktssköterskor. Gäller helgfri vardag för Vårdcentral Vråen mellan klockan 7.30-16.00 och för Vårdcentral Rydaholm och Vårdcentral Väster mellan klockan 7.30-16.00.

När det gäller Vårdcentral Västers distriktssköterskor är det inte bestämt vilken distriktssköterska som har vilken telefon. Därför är det enklast att ringa passningsstället direkt. Lämna inga meddelanden på mobiltelefonen. Om du ej får kontakt med distriktssköterskan kan du ringa ett passningsställe.

Kvällar och helger samarbetar Apladalens vårdcentral och Specialistläkargruppen. Telefonnummer till hemsjukvården på Apladalens vårdcentral och Specialistläkargruppen är 0370-39 48 33.

Värnamo kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Anette Claesson
Telefon 0370-37 74 46
Mobil 070-568 35 56

Vårdlots

0370-37 73 20

09:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00

Biståndshandläggare

0370-37 70 00

Måndag - fredag 09:00 - 12:00

Sjukgymnaster, Värnamo kommun

Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 67

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 70 22

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 79 66

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 75 09

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 79 68

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 74 82, korttids 0370-37 79 68

Team 7 Forheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 74 28

LSS sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19, 0370-37 74 15

Psykiatri sjukgymnast
Telefon: 0370-37 70 19

Arbetsterapeuter, Värnamo kommun

Team 1 Bor/Rydaholm
Telefon: 0370-37 79 71

Team 2 Rörstorp
Telefon: 0370-37 79 69

Team 3 Stensötan
Telefon: 0370-37 70 47

Team 4 Luddö
Telefon: 0370-37 74 34

Team 5 Gröna Lunden
Telefon: 0370-37 78 42

Team 6 Linneberg
Telefon: 0370-37 77 77, korttids 0370-37 75 06

Team 7 Forsheda/Bredaryd
Telefon: 0370-37 75 39

LSS arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 78 05, 0370-37 70 43

Psykiatri arbetsterapeut
Telefon: 0370-37 75 03

Rehabtelefon Öst (team 1-4), telefontid vardagar 8-9.30
Mobiltelefon: 070-263 51 38

Rehabtelefon Väst (team 5-7), telefontid vardagar 8-9.30
Mobiltelefon: 070-265 23 69

 

Sjuksköterskor, Värnamo kommun

Telefonlista HSL-team 1 - 7 Värnamo kommun 2018-06-20 (pdf öppnas i nytt fönster)
 

Rehab

Hjälpmedel Väst
Mobiltelefon: 070-265 23 69

Hjälpmedel Öst
Mobiltelefon: 070-263 51 38
 

Värnamo primärvård

 

Unicare Apladalen vårdcentral

Unicare Apladalen i Värnamo

Telefon:010-244 08 00

Vårdcentralen Rydaholm

Områdesindelning vårdcentral Rydaholm, pdf nytt fönster

Arbetsområde: Team 7
Mobiltelefon: 070-346 85 18

Arbetsområde: Team 8
Mobiltelefon: 070-346 85 18
Passningsställe telefon: 010-244 17 65
Passningsställe fax: 010-244 17 69


Vråen vårdcentral

Vråen vårdcentral

Telefon: Reception 0370-69 83 69

Väster vårdcentral

Väster vårdcentral

Telefon: Reception 0370-69 82 30 klockan 08.00-16.30
Telefon: Äldresamordnare 070-346 85 19

Uppdaterad: 2019-09-06
Ulrika Stefansson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion