Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Psykolog

Studentsamordnare tillika PTP-studierektor bistår i platsfördelning och har kontakt med de verksamheter som har psykolog anställd.

Ta i god tid kontakt med din personliga handledare på arbetsplatsen för att få aktuell information inför den verksamhetsförlagda utbildningen.

Innehåll

Vi kan erbjuda verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård, sjukhusvård så som somatisk verksamhet och rehabilitering, psykiatrisk vård och habilitering.

Arbetet omfattas av en helhetssyn, där patienten ses i hela sitt sammanhang, därför är ett nära samarbete med flera yrkeskategorier en självklarhet för oss. Teamarbete är vanligt förekommande och vi ser det som en styrka att även du som student får kännedom om patientens hela kontext inom vården. Du får följa med din handledare i dennes arbete, men även tidigt under praktikperioder få du ta ansvar för egna patientärenden i nära kontakt med din handledare.

Vision

Psykologer i Landstinget i Jönköpings län bidrar till bästa möjliga hälsa bland befolkningen i närområdet genom att på ett förtroendefullt sätt erbjuda förebyggande hälsovård, basal och lättillgänglig sjukvård, behandling och rehabilitering av god kvalitet i samverkan med andra.

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll.

Våra förväntningar på dig innebär bland annat

  • att du är väl insatt i målen för det utbildningsmoment praktikplaceringen är en del av.
  • att du har tagit del av den information om praktikplatsen som finns tillgänglig; brev, Futurums webbplats med mera.
  • att du kontaktar studentsamordnaren om du har frågor inför placeringen.
  • att du följer sekretessregler.
  • att du planerar dina kliniska studier genom att formulera individuella inlärningsmål utifrån kursens syfte och innehåll. Presentera din målsättning och kursens studieguide för handledaren. Ett aktivt kunskapssökande utgör grunden för din kunskapsutveckling.
  • att du deltar i studentreflektionsträffar som ordnas av studentsamordnaren.
  • att du genom att ge konstruktiv feeback och besvara skriftliga utvärderingar bidrar till att utveckla praktikplatsen.
  • att du tar del av Yrkesetiska principer för psykologer.
     

Kontakt med studentansvarig

Nina Bengtsson

Mer information

  Yrkesetiska principer

 

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion