Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

handledare och student, foto: Johan W Avby

Termin 6 Läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Vetenskap och lärande, det självständiga arbetet

Du har möjlighet att göra "Vetenskap och lärande, det självständiga arbetet" inom Landstinget i Jönköpings län. Landstinget erbjuder:

  • en nära koppling mellan klinik och preklinik
  • tvärvetenskaplig  forskning
  • stöd vid litteratursökning av landstingets bibliotek
  • en studentvänlig miljö
  • ett presentationstillfälle kopplat till Landstingets forskningsvecka ”Landstinget forskar för dig”

Projekt i Landstinget i Jönköpings län
 

1. Måste patienter som vårdats för akut divertikulit genomgå en kolonutredning?

Patienter som vårdats för akut divertikulit har en ökad risk att få en coloncancerdiagnos inom ett år efter vårdtillfället. Enligt nuvarande praxis skall därför alla patienter som vårdats för akut divertikulit följas upp med en kolonutredning.

På senare år undersöks de flesta med CT-buk i samband med divertikulitepisoden. Frågan är om en eventuellt underliggande coloncancer diagnosticeras redan i samband med vårdtillfället då divertikulitdiagnosen ställdes med CT, och att det inte behövs någon vidare utredning.

Tidigare studier har gett osäkra resultat. Vi har ett stort material som vi hoppas skall ge ett entydigt svar på frågan. Projektet är en fall kontrollstudie. Vi tror att resultaten kan leda till en publikation. Du kommer att ingå i en forskargrupp som arbetar med olika aspekter av divertikulit.

Kontakt
Roland Andersson
kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov

2. Hur ställer man diagnosen akut appendicit hos barn?

Diagnosen akut appendicit är svår särskilt hos mindre barn. Det finns ett antal studier av frågan men ingen heltäckande översikt. Projektet innebär att genomföra en systematisk översikt, extrahera och sammanställa data från dessa och slutligen göra en meta-analys.

Du kommer att lära dig hur man bedömer litteratur som handlar om diagnostik, att bedöma evidensgrad för olika studier, att extrahera och sammanställa data från dessa studier och göra en meta-analys.

Kontakt
Roland Andersson
kirurgkliniken
Länssjukhuset Ryhov

 

bbbbbbb

Kontakt

Helena Andén
Futurum

Broschyr

Vetenskap och lärande - det självständiga arbetet
 

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion