Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Kort om läkarutbildningen

Läkarutbildningen på Hälsouniversitetet i Linköping syftar till att allsidigt utveckla personlighet och ett professionellt förhållningssätt hos studenterna och att förbereda för den framtida yrkesrollen. Utbildningen omfattar elva terminer och leder till läkarexamen. För att erhålla legitimation skall läkaren också fullfölja AT (allmäntjänstgöring) i 21 månader. Specialiseringstjänstgöringen (ST) under minst fem år tillkommer.

Samverkan

Utbildningens tyngdpunkt ligger på att med en helhetssyn lösa vanliga och viktiga medicinska problem i samverkan med andra professioner inom hälso- och sjukvården. Studierna fokuserar på förståelse av principer och koncept inom medicinska och närliggande områden. Studenterna ska även tillägna sig kompetens för fortsatt lärande efter avslutad grundutbildning och utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande (PBL) är den pedagogiska metod som konsekvent används på Hälsouniversitetet i Linköping. I PBL betonas studentens eget ansvar för ett självständigt livslångt lärande. Basgruppsarbete är navet i utbildningen, och utbildningen innehåller därutöver en variation av föreläsningar, seminarier, klinisk undersökningsmetodik, laborationer, inlämningsuppgifter et cetera. Därtill kommer patientrelaterade moment och längre tjänstgöringar inom öppen- och slutenvården; klinisk praktik, inom de flesta kliniska specialiteterna. Under Strimman tränas färdigheterna i patientkontakt och kommunikation.

Integration mellan utbildningar

En viktig del av Hälsouniversitetets utbildningsmodell är integration mellan de olika utbildningarna. Lagarbete och kommande yrkesroll tränas tillsammans med andra studentgrupper och kursen Hälsa, etik och samhälle ges gemensamt för dessa. Efter fem terminer genomför studenterna ett individuellt vetenskapligt arbete. De kan också byta ut en del av sin kliniska tjänstgöring mot en forskarskola.

 

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion