Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Arbetsterapeut

Kontakt med klinik/vårdcentral

Ta i god tid kontakt med din personliga handledare på arbetsplatsen för att få aktuell information inför din verksamhetsförlagda utbildning.

Kvalitetssäkring av handledning

Vi kan erbjuda verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård, sjukhusvård, psykiatrisk vård och habilitering. Ett nära samarbete med flera yrkeskategorier inom omvårdnad, övrig rehabiliteringspersonal inom landsting och kommun samt olika myndigheter.

Vi arbetar aktivt med att utveckla våra respektive verksamheter bland annat genom att utarbeta arbetsterapiprogram och riktlinjer för rehabilitering/habilitering. Vi har också styrkort för handledning som utgör en kvalitetssäkring av handledningsprocessen samt fungerar som en vägledning för handledare.

På varje arbetsplats finns det en studentpärm med aktuell information.

Idé och vision

Vår verksamhetsidé innebär att medverka till att ge individen möjlighet att använda och utveckla sina resurser i det dagliga livets aktiviteter för ett bra liv i samhället. Vår vision är: Arbetsterapi – för ett aktivt liv till nytta för individ och samhälle.

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna oftast höga från både student och verksamhet.
Våra förväntningar på dig som student innebär bland annat:

 • att du senast en vecka före kursstart kontaktar respektve handledare för att bekräfta ankomst.
 • att du följer sekretessregler.
 • att du formulerar individuella inlärningsmål i förhållande till kursens mål.
 • att du avtalar tid med handledaren för utvecklingssamtal i mitten och mot slutet av tillämpningsperioden
 • att du utvecklar den erfarenhetsbaserde kunskapen genom reflektion
 • att du med utgångspunkt från syftet och målen med de tillämpade studierna reflekterar över angivna frågor – i studieguiden – att du dokumenterar reflektionerna som sparas i portfolion.
 • att du tar ett eget ansvar genom att aktivt medverka till att uppnå kursens mål.
 • att du bidrar till utveckling av arbetsplatsens lärandeklimat genom att besvara den skriftliga utvärderingen.

Mer information om arbetsterapi inom Landstinget i Jönköpings län.

 

Mer information

Kontakt

 

 • Övergripande VFU-ansvarig för arbetsterapeuter
 • VFU-ansvarig för Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Habiliteringscentrum och Rehabiliteringscentrum kirurgi

Marlene Alfenek
 

 

 • VFU-ansvarig för Psykiatri Jönköping och Rehabiliteringscentrum Psykiatri

Kristina Rönnholm

 

 • VFU-ansvarig för Primärvården och Rehabiliteringscentrum Medicin

Maria Segerström

Uppdaterad: 2018-06-28
Marlene Alfenek, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik