Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Röntgensjuksköterska

Kontakt med oss

När du fått ditt placeringsställe bekräftat ska du i god tid, höra av dig till din huvudhandledare för information om tid, plats och introduktion.

Läser du röntgensjuksköterskeprogrammet är du välkommen att göra dina kliniska studier antingen på Klinisk fysiologi, Länssjukhuset Ryhov eller på en radiologisk avdelning inom Landstinget i Jönköpings län.

Teori och praktik

Huvudhandledare och kunniga handledare arbetar tillsammans med kontaktlärare från Hälsohögskolan för att bygga broar mellan teori och praktik.

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll. Våra förväntningar på dig innebär bland annat:

  • att du är väl insatt i målen för det utbildningsmoment praktikplaceringen är en del av.
  • att du har tagit del av den information om praktikplatsen som finns tillgänglig; brev, Futurums webbplats med mera.
  • att du kontaktar huvudhandledaren om du har frågor inför placeringen.
  • att du följer sekretessregler.
  • att du planerar dina kliniska studier genom att formulera individuella inlärningsmål utifrån kursens syfte och innehåll. Presentera din målsättning och kursens studieguide för handledaren. Ett aktivt kunskapssökande utgör grunden för din kunskapsutveckling.
  • att du genom att ge konstruktiv feeback och besvara skriftliga utvärderingar bidrar till att utveckla praktikplatsen.
  • att du sätter dig in i sjukhusets policy gällande hygien, klädsel och smycken.
Uppdaterad: 2018-06-28
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion