Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Rätt eller fel

De etiska frågorna dyker ofta upp i möten människor emellan. Den som arbetar i vården förväntas ha både en etisk medvetenhet och förmåga till medkänsla och respekt.

Lär mer om etik

Vill du samtala om och lära dig mer om etik, kanske tillsammans med andra inom Regionen? Kontakta då etikombudet på din klinik eller vårdcentral, om det finns ett sådant. Eller hör av dig till Etikrådet.

Välkommen att anmäla dig till Etikrådets återkommande arrangemang på länets tre sjukhus. Du hittar dem i Lärandekalendern under tema/sökord etik.

Etikrådet

Etik i vården

Uppdaterad: 2017-11-06
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion