Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Socionom

Kontakt med klinik/vårdcentral

Ta i god tid kontakt med din personliga handledare på arbetsplatsen för att få aktuell information inför den verksamhetsförlagda utbildningen.

Handledning

Vi kan erbjuda klinisk praktik inom primärvård, sjukhusvård, psykiatrisk vård och habilitering. Arbetet omfattas av en helhetssyn, där patienten ses i hela sitt sociala sammanhang, därför är ett nära samarbete med flera yrkeskategorier inom omvårdnad och rehabilitering en självklarhet för oss. Vårt arbete bedrivs på samhälls- grupp- och individnivå.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av dina kliniska studier har du stor möjlighet att påverka din praktiktid utifrån dina önskemål inom ramarna för kursens mål.

Vision

För socionomer/kuratorer i hälso- och sjukvård:

"Socionomen arbetar för en bättre sjukvård i samklang med den medicinsk/tekniska hälso- och sjukvården. Ny forskning från biologi, sociologi och psykologi måste föras in i den svenska sjukvården för att möta dagens och morgondagens sjukdomspanorama".

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll. Våra förväntningar på dig innebär bland annat:

  • att du är väl insatt i målen för det utbildningsmoment praktikplaceringen är en del av.
  • att du har tagit del av den information om praktikplatsen som finns tillgänglig; brev, Futurums webbplats med mera.
  • att du kontaktar huvudhandledaren om du har frågor inför placeringen.
  • att du följer sekretessregler.
  • att du planerar dina kliniska studier genom att formulera individuella inlärningsmål utifrån kursens syfte och innehåll. Presentera din målsättning och kursens studieguide för handledaren. Ett aktivt kunskapssökande utgör grunden för din kunskapsutveckling.
  • att du genom att ge konstruktiv feeback och besvara skriftliga utvärderingar bidrar till att utveckla praktikplatsen.
  • att du tar del av etiska råd och riktlinjer för socionomer.

Mer information

För dig som är handledare finns mer information på intranätet: Landstinget/ Utveckling och lärande/ Studenter, elever och praktik/ Verksamhetsförlagd utbildning/ Studentkategorier

Kontakt

Ann-Catrin Elfverson

Uppdaterad: 2018-06-28
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion