Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Kort om socionomutbildningen

Socionomprogrammet omfattar ett basblock på 80 poäng samt ett ämnesfördjupande block på 60 poäng. Under det ämnesfördjupande blocket kan du välja din egen profil genom valbara kurser. De valbara kurserna som är cirka en tredjedel av utbildningen väljer du inom ramen för Hälsohögskolans kursutbud.

I socionomprogrammets huvudämne, socialt arbete, uppnås nivå för kandidatexamen inom programmets ram.

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion