Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Kort om tandhygienistutbildningen

Yrket

Tandhygienisten arbetar med att undersöka, analysera och utreda munstatus hos patienter. I det förebyggande arbetet ingår att informera barn och vuxna om munhälsa och munsjukdomar. Behandling kan bestå av att avlägsna tandsten, justera fyllningar samt röntga käkar och tänder. De framtida arbetsgivarna finns inom såväl offentlig som privat sektor. Det finns också möjlighet att arbeta som egen företagare eller att gå vidare i forskarutbildning.

Utbildningen

Programmet ger efter 120 poäng en högskoleexamen med inriktning mot Oral hälsa, yrkesexamen erhålls efter 80 poäng. Utbildningens huvudämne är Oral hälsa, ett ämne med betoning på förebyggande och hälsofrämjande munhälsoarbete. Ämnets och verksamhetsfältets tvärvetenskapliga karaktär kräver kunskaper från flera verksamhetsområden. Utbildningen innehåller därför kurser inom ämnesområdet Oral hälsa och medicinska, odontologiska, samhälls och beteendevetenskapliga ämnesområden.

Problemorientering

Utbildningen bedrivs med en problemorienterad ansats, med syfte att stimulera studenternas kunskapsökande genom traditionella som interaktiva metoder och distansundervisning. Såväl obligatoriska som valbara kurser erbjuds.

Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion