Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Vårdadministratör

Kontakt med LiA-platsen

När LiA-perioden närmar sig kommer ett brev från din handledare med vidare information.

Lärande i Arbete (LiA) eller praktikplats

Alla utbildningar inom vården innehåller delar som genomförs på arbetsplatser – klinisk praktik. Inom KY-utbildningarna används begreppet Lärande i Arbete eller LiA istället.

Vi vill skapa miljöer och möten som ger ett ömsesidigt utbyte av kunskap och lärande mellan student, handledare och arbetsplats.

Din LiA-plats

Inom vården finns verksamheter av helt olika karaktär. LiA-arbetet ger dig överblick och erfarenhet från flera av dessa. Du får under dina två år i utbildningen LiA erfarenheter inom somatiska sjukhusverksamheter, primärvårdsenheter, psykiatrin och enheter inom medicinsk service.

Förändringar och förbättringar

Inom Landstinget används ofta begreppen kundorientering och ständiga förbättringar. Kundorientering eller patientorientering när vi talar om vården innebär att vi i all verksamhet arbetar för att öka värdet av våra tjänster, för dem som vi är till för. Samtidigt  söker vi hela tiden efter bättre och smartare sätt att jobba. Detta vill vi ska genomsyra alla verksamheter och nivåer.

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll. Våra förväntningar på dig innebär bland annat:

  • att du är väl insatt i utbildningens mål för den aktuella LiA-perioden
  • att du har tagit del av den information om LiA-platsen som finns tillgänglig; brev, Futurums webbplats med mera.
  • att du kontaktar handledarsamordnare om du har frågor inför placeringen
  • att du följer sekretessreglerna
  • att du planerar din LiA-period genom att formulera individuella inlärningsmål utifrån kursens syfte och innehåll. Presentera din egen och den aktuella LiA-periodens målsättning för handledaren. Ett aktivt kunskapssökande är grunden för din kunskapsutveckling.
  • att du genom att ge konstruktiv feeback och besvara skriftliga utvärderingar bidrar till att utveckla LiA-platsen inom Landstinget och LiA-verksamheten inom utbildningen
  • att du tar del av etiska råd och riktlinjer som gäller patientarbete
  • att du sätter dig in i policyn för hygien, klädsel och smycken.

Mer information

Kontakt

Länsövergripande VFU-ansvariga

Vårdval/primärvård
Christina Flodén

Medicinsk vård
Kari Islann

Kirurgisk vård
Karin Lagerstrand

Psykiatri/Rehabilitering/Medicinsk diagnostik
Christina Mårtensson
 

 

Uppdaterad: 2018-06-28
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion