Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Lathund vid klinisk handledning Vårdadministration

Att tänka på inför studentens ankomst

 • Tänk på att förbereda dig i god tid
 • Vad är det som ska studenten ska lära sig? Använd checklistorna!
 • Vilken tid behöver avsättas för de olika momenten?

Att tänka på vid introduktion

 • Första intrycket består!
 • Hälsa studenten välkommen, presentera dig, dina kollegor och din arbetsplats.
 • Gå igenom arbetsplatsens rutiner, trivselregler, policy och säkerhetsföreskrifter.
 • Informera studenten om vart hon/han ska vända sig om det uppstår problem.
 • Ha inte bråttom.
 • Se individen bakom studenten.

Att tänka på under handledning

 • Var ödmjuk, lugn och positiv.
 • Stötta, uppmuntra och vägled.
 • Var lojal mot dina kollegor och din arbetsplats inför studenten så att det skapar en positiv miljö.
 • Locka fram nyfikenhet och frågor.
 • Gå detaljerat igenom hur du brukar göra.
 • Låt studenten försöka själv.
 • Kommentera och korrigera, men ta inte över.
 • Tänk högt och uppmuntra studenten att göra detsamma.
 • Hjälp studenten att reflektera över:
 1. Vad gör jag?
 2. När gör jag?
 3. Hur gör jag?
 4. Varför gör jag?
 • Det är studenten själv som är ansvarig för sitt lärande, handledaren är en resurs.
 • Våga ställa krav på studenten.
 • Ge positiv kritik och visa på studentens utvecklingsmöjligheter.
 • Ta regelbundet tid för reflektion. Då kan det vara bra att förutom det praktiska fundera över:
 1. Känslor
 2. Mål och förväntningar med handledningen
 3. Positivt och negativt
 4. Hur går vi vidare?
Uppdaterad: 2014-07-31
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion