Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Barnmorska

Kontakt med klinik

Inför din första kontakt med kliniken kommer du att få ett brev med information.

Avtal

Vi tar emot barnmorskestudenter från Hälsouniversitetet i Linköping och Högskolan i Skövde.

Bra lärklimat

Vi har under många år haft förmånen att få ta emot studenter på VFU. Det betyder att vi har en lång erfarenhet att falla tillbaka på och en väl utbyggd handledarorganisation.

Handledaren — en viktig förebild

Du får en personlig handledare som ansvarar för dina kliniska studier. Tillsammans med din handledare lägger du upp schema, målen för placeringen, planerar studiebesök och utvärderar.

Förväntningar

Inför den kliniska praktiken är förväntningarna ofta många från båda håll. Våra förväntningar på dig innebär bland annat:

  • att du är väl insatt i målen för det utbildningsmoment praktikplaceringen är en del av.
  • att du har tagit del av den information om praktikplatsen som finns tillgänglig; brev, Futurums webbplats med mera.
  • att du kontaktar huvudhandledaren om du har frågor inför placeringen.
  • att du följer sekretessregler.
  • att du planerar dina kliniska studier genom att formulera individuella inlärningsmål utifrån kursens syfte och innehåll. Presentera din målsättning och kursens studieguide för handledaren. Ett aktivt kunskapssökande utgör grunden för din kunskapsutveckling.
  • att du genom att ge konstruktiv feedback och besvara skriftliga utvärderingar bidrar till att utveckla praktikplatsen.
  • att du tar del av etiska råd och riktlinjer för barnmorskor.
  • att du sätter dig in i sjukhusets policy gällande hygien, klädsel och smycken.
Uppdaterad: 2018-06-28
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion