Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Patientnära analysverksamhet

Patientnära analyser, PNA, är analyser som utförs av vårdpersonal inom slutenvård och primärvård. För att få tillförlitligt analysresultat måste utförandet och metoden vara kvalitetssäkrad.

Detta innebär att val av metod sker i samråd mellan vårdenhet och laboratoriemedicin. Analyserande personal ska vara utbildad samt att det upprättats rutiner för analysutförandet.

Instruktörerna inom laboratoriemedicin har till uppgift att samordna och stödja den patientnära analysverksamheten inom Region Jönköpings län.

Kvalitetskontroll

Patientnära analysinstrument

Patientnära manuella metoder

 

Nyheter

Under våren 2019 införs nya analysinstrument för Syrabas på OP/IVA Jönköping, IVA Eksjö, IVA Värnamo och Neonatal.

Information och utbildning sker löpande med berörda enheter. Analysresultaten kommer levereras elektroniskt till ROS.

Nytt provtagningsrör med tillsats av Natrium-Fluorid/Oxalat för analys av glukos i venöst blod med HemoCue Glucose 201 DM RT instrument

Mer info finns att läsa i det LabNytt som publicerades 20190227. Klicka här!

Informationen Analys av Patientprov för glukos är uppdaterad med de ändringar som gäller. Skriv ut den och ersätt den ni har i Loggboken för Glukos. Ni hittar Analys av patientprov under Patientnära instrument (ovan) och välj sedan Hemocue Glukos 201 DM RT. Där finns Loggbokens innehåll för utskrift.

Ny rutin för redovisning av externa kontroller

Från och med första kontrollutskicket 2019 har vi valt att presentera era kontrollresultat i en graf under Redovisning av kontroller Vårdcentraler och Redovisning av kontrollresultat (slutenvård mfl). Med hjälp av ert LabID kan ni se hur ert inrapporterade resultat ligger jämfört med andra resultat.

 

Ny Urinkontroll med längre hållbarhet

När ni beställer ny urinkontroll nästa gång

ersätter denna föregående. Hållbar 18 månader

i kylskåp efter öppnande.

 

 

 

Frågor?
Maila gärna eller ring oss på 010-242 23 78

Mer kontaktuppgifter hittar du här!

 

Streckkod med AnvändarID

Vid behov av ny streckkod med ditt användarID så maila namn, användarID och arbetsplats till pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

 

Policy för patientnära laboratorieanalyser

Uppdaterad: 2019-05-09
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik