Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Patientnära analysverksamhet

Patientnära analyser, PNA, är analyser som utförs av vårdpersonal inom slutenvård och primärvård. För att få tillförlitligt analysresultat måste utförandet och metoden vara kvalitetssäkrad.

Detta innebär att val av metod sker i samråd mellan vårdenhet och laboratoriemedicin. Analyserande personal ska vara utbildad samt att det upprättats rutiner för analysutförandet.

Instruktörerna inom laboratoriemedicin har till uppgift att samordna och stödja den patientnära analysverksamheten inom Region Jönköpings län.

Kvalitetskontroll

Patientnära analysinstrument

Patientnära manuella metoder

 

Nyheter hösten 2018

Nytt F-Hb test

Från och med 1 nov införs en nytt F-Hb test. Testet är likt det gamla till utseendet men det är en ny leverantör. Information kring det nya testet är utskickat till enheter som delar ut provtuber och till enheter som analyserar. Har ni frågor kring testet kontakta oss gärna. Information kring nya testet ligger under Patientnära manuella metoder.

Nytt HbA1c instrument

Under slutet av oktober och hela november kommer nya HbA1c instrument ersätta de som finns patientnära idag. Er instruktör kommer ta kontakt för utbyte av instrument och utbildning i handhavandet av det nya instrumentet. Loggbok för det nya instrumetet finns tillgänglig under Patientnära analysinstrument.

Nytt CRP instrument

Under hösten/vintern 2018 kommer Afinion AS 100 som används för analys av CRP bytas ut till ett nyare instrument, Afinion 2. Er instruktör kommer ta kontakt för utbyte av instrument och utbildning i handhavandet av det nya instrumentet.

Ny Urinkontroll med längre hållbarhet

När ni beställer ny urinkontroll nästa gång

ersätter denna föregående. Hållbar 18 månader

i kylskåp efter öppnande.

 

 

 

Frågor?
Maila gärna eller ring oss på 010-242 23 78

Mer kontaktuppgifter hittar du här!

 

Streckkod med AnvändarID

Vid behov av ny streckkod med ditt användarID så maila namn, användarID och arbetsplats till pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

 

Policy för patientnära laboratorieanalyser

Uppdaterad: 2018-10-31
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik