Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Patientnära analysverksamhet

Informationen är flyttad till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-08-21
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik