Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Resultat av kvalitetskontroll för 
B-Hb 2012

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.

Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
mg/L

Min-
värde
mg/L

Max-
värde
mg/L

Eget
resultat

2012-04

128

120

136

2012-08

143

134

152

2012-12 

129

121

137

2012-16 

107

100

113

2012-20

149

140

158

2012-24

116

111

122

2012-36

 130

122

138

2012-40

158

151

164

2012-44

128

120

135

2012-48

111

104

117

Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta.

 

Kvalitetskontroll
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
036-32 23 42

Eva Rostedt
036-32 23 85

Margareta Hultgren
0381-43 23 74

Kontakt via mail:

Uppdaterad: 2018-08-17
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik