Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kvalitetskontroll patientnära analysverksamhet 2019

Kontrollutskick Antal utskick/år Vilka veckor sker utskicket
P-CRP, P-Glukos och B-Hb 10 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36, 40, 44, 48
Vårdcentraler: P-CRP, P-Glukos och B-Hb 6 3,11,22,35,42,49
D-dimer 2 11,42
P-Laktat 6 8, 16, 24, 36, 44, 50
Strep A 2  

 

 

Här registrerar du ditt kontrollresultat:

Välj aktuellt formulär, fyll i uppgifterna och skicka in ditt analysresultat.

Vårdcentraler:

 

Här kan du se vad kontrollresultatet ska bli:

Uppdaterad: 2019-02-05
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik