Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning Hb 2016

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.
Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
g/L

Min-
värde
g/L

Max-
värde
g/L

Eget
resultat

2016-04 138 130 146
2016-08 110 103 117
2016-12 129 121 137
2016-16 143 134 151
2016-20 103 97 109
2016-24 119 112 126
2016-30 110 103 117
2016-36 145 136 154
2016-40 113 106 120
2016-44 132 124 140
2016-48 149 140 158
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi

Anna-Lena Lindström
036–32 23 42

Eva Rostedt
036–32 23 85

Margareta Hultgren
0383–73 23 74

Kontakt via e-post

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2018-07-25
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik