Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning Glukos 2016

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.

Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
v
ärde
mmol/L

Min-
värde
mmol/L

Max-
värde
mmol/L

Eget
resultat

2016-04 9,5 8,5 10,4
2016-08 5,7 5,2 6,3
2016-12 13,4 12,0 14,9
2016-16 8,2 7,4 9,0
2016-20 11,3 10,1 12,5
2016-24 5,1 4,6 5,6
2016-30 6,4 5,8 7,0
2016-36 7,9 7,1 8,7
2016-40 14,9 13,4 16,4
2016-44 13,7 12,3 15,0
2016-48 9,9 8,9 11,0
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
(036-3)2 23 42

Eva Rostedt
(036-3)2 59 24

Margareta Hultgren
(0381-7)3 23 74

Kontakt via mail:

Uppdaterad: 2018-07-25
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik