Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning StrepA 2016

Datum

Kontrollresultat

Röd kork

Blå kork

Grön kork

201605

Pos

Neg

Pos

Kommentar

Den starka (röd) positiva kontrollen har 98.3% klarat och den svaga (grön)71.7%. Den negativa har alla klarat. Ett mycket bra resultat-

 

Röd kork

Blå kork

Grön kork

201612 Neg Pos Pos
Kommentar

95.3 % har klarat den starka positiva (grön) kontrollen och den svaga positiva (blå) har 78.1 % klarat. På den negativa kontrollen (röd) har 96.9 % svarat rätt.

Den starka positiva kontrollen bör alla klara, ett negativt resultat beror sannolikt på handhavandefel. De som svarat fel på den negativa kontrollen, beror med all säkerhet på, att man förväxlat proven. Sammanfattningsvis ett bra resultat.

 

Uppdaterad: 2018-07-25
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik