Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler
Glukos 2016

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.

Skriv in laboratoriets namn:

Vecko-
nummer

Förväntat
v
ärde
mmol/L

Min-
värde
mmol/L

Max-
värde
mmol/L

Eget
resultat

2016-03 13,6 12,3 14,9
2016-12 7,4 7,1 7,8
2016-23 6,0 5,5 6,6
2016-35 8,3 7,9 8,7
2016-41 4,3 3,9 4,7
2016-48 8,3 7,8 8,8
Om du skriver ut listan, kan du fylla i laboratoriets namn och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
036-32 23 42

Eva Rostedt
036-32 23 85

Margareta Hultgren
0381-43 23 74

Kontakt via mail:

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2018-07-25
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik