Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler B-Hb 2016

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.

Skriv in laboratoriets namn:

Vecko-
nummer

Förväntat
v
ärde
mmol/L

Min-
värde
mmol/L

Max-
värde
mmol/L

Eget
resultat

2016-03 143 137 149
2016-12 135 129 142
2016-23 150 144 156
2016-35 136 127 145
2016-41 144 141 148
2016-48 153 147 159
Om du skriver ut listan, kan du fylla i laboratoriets namn och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
036-32 23 42

Eva Rostedt
036-32 23 85

Margareta Hultgren
0381-43 23 74

Kontakt via mail:

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2018-07-25
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik