Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning Hb 2017

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.
Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
g/L

Min-
värde
g/L

Max-
värde
g/L

Eget
resultat

2017-04 127 119 134
2017-08 152 143 161
2017-12 137 129 146
2017-16 122 115 130
2017-20 142 134 151
2017-24 114 107 120
2017-36 125 117 132
2017-40 135 127 143
2017-44 124 117 132
2017-48 109 103 116
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi

Anna-Lena Lindström
036–32 23 42

Eva Rostedt
036–32 23 85

Margareta Hultgren
0383–73 23 74

Kontakt via e-post

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2017-12-13
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik