Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler CRP 2017

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.

Skriv in laboratoriets namn

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
mg/L

Min-
värde
mg/L

Max-
värde
mg/L

Eget
resultat

2017-03

24

20

28

2017-12

36

30

42

2017-22 48 41 56
2017-34 41 35 46
2017-42 55 43 68
2017-49 58 50 66
Om du skriver ut listan, kan du fylla i  ditt eget resultat i respektive ruta.

 

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
036-32 23 42

Eva Rostedt
036-32 23 85

Margareta Hultgren
0381-43 23 74

Kontakt via mail:

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2017-12-19
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik