Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler Hb 2017

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.
Skriv in laboratoriets namn:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
g/L

Min-
värde
g/L

Max-
värde
g/L

Eget
resultat

2017-03 130 123 137
2017-12 111 108 115
2017-22 135 130 139
2017-34 136 129 144
2017-42 132 128 136
2017-49 136 131 141
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både laboratoriets namn och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontrollredovisning
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
036-32 23 42

Eva Rostedt
036-32 23 85

Margareta Hultgren
0381-43 23 74

Kontakt via mail:

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2017-12-19
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik