Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler Glukos 2017

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.

Skriv in laboratoriets namn:

Vecko-
nummer

Förväntat
v
ärde
mmol/L

Min-
värde
mmol/L

Max-
värde
mmol/L

Eget
resultat

2017-03 9,5 9,0 10,0
2017-12 5,3 4,7 5,8
2017-22 7,0 6,6 7,4
2017-34 14,8 14,1 15,5
2017-42 9,0 8,3 9,6
2017-49 8,0 7,5 8,6
Om du skriver ut listan, kan du fylla i laboratoriets namn och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Anna-Lena Lindström
036-32 23 42

Eva Rostedt
036-32 23 85

Margareta Hultgren
0381-43 23 74

Kontakt via mail:

laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2017-12-19
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik