Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning CRP 2018

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra. Om resultatet ligger utanför dessa gränser, har du antingen redan fått eller kommer du att få en ny kontroll från oss.
Skriv in instrumentets LabID:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
mg/L

Min-
värde
mg/L

Max-
värde
mg/L

Eget
resultat

2018-04

49

39

58

2018-08

45

36

54

2018-12

55

44

66

2018-16

42

33

50

2018-20

88

70

105

2018-24

46

37

55

2018-36

63

51

76

2018-40

44

35

53

2018-44

66

53

80

2018-48

44

35

52

Om du skriver ut listan, kan du fylla i både instrumentets LabID och ditt eget resultat i respektive ruta. 

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Telefon: 010-24 223 78

Anna-Lena Lindström

Margareta Hultgren

Eija Pettersson

Linda Svensson

Kontakt via mail:
pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2018-12-10
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik