Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kvalitetskontroll StrepA 2018

Datum

Kontrollresultat

Röd

Blå

Grön

201805

Positiv

Svagt positiv

Negativ

Kommentar

Kommentar: Alla har klarat den starka positiva kontrollen (röd). Den svaga (blå) kontrollen har 82.5% klarat.

Den tredje kontrollen (grön), som är negativ, har 6.3% svarat positiv.

 

Röd

Blå

Grön

       
Kommentar  

 

Kontrollredovisning
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollredovisning

Instruktör klinisk mikrobiologi:
Pia Karlsson

Kontakt via mail:

Uppdaterad: 2018-09-05
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik