Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler CRP 2018

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.

Skriv in laboratoriets namn

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
mg/L

Min-
värde
mg/L

Max-
värde
mg/L

Eget
resultat

2018-03

20

16

24

2018-12

52

46

59

2018-22 28 22 33
2018-36 15 12 18
2018-42 35 30 39
2018-49 71 61 81
Om du skriver ut listan, kan du fylla i  ditt eget resultat i respektive ruta.

 

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Telefon: 010-24 223 78

Anna-Lena Lindström

Margareta Hultgren

Eija Pettersson

Linda Svensson

Kontakt via mail:
pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2018-12-10
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik