Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler Glukos 2018

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.

Skriv in laboratoriets namn:

Vecko-
nummer

Förväntat
v
ärde
mmol/L

Min-
värde
mmol/L

Max-
värde
mmol/L

Eget
resultat

2018-03 10,7 10,2 11,2
2018-12 6,6 6,1 7,0
2018-22 15,0 13,5 16,5
2018-36 5,6 5,0 6,2
2018-42 6,0 5,5 6,4
2018-49 5,1 4,5 5,7
Om du skriver ut listan, kan du fylla i laboratoriets namn och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontaktpersoner

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Telefon: 010-24 223 78

Anna-Lena Lindström

Margareta Hultgren

Eija Pettersson

Linda Svensson

Kontakt via mail:
pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2018-12-10
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik