Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontrollredovisning vårdcentraler Hb 2018

Förväntat värde = det värde vi hoppas att du ska få.
Min- respektive max-värde= om ditt resultat hamnat mellan dessa värden, är allt bra.
Skriv in laboratoriets namn:

Vecko-
nummer

Förväntat
värde
g/L

Min-
värde
g/L

Max-
värde
g/L

Eget
resultat

2018-03 157 153 162
2018-12 142 137 146
2018-22 145 139 151
2018-36 142 135 148
2018-42 131 124 138
2018-49      
Om du skriver ut listan, kan du fylla i både laboratoriets namn och ditt eget resultat i respektive ruta.

Kontrollredovisning
laboratoriemedicin

Till startsidan för kontrollresultat

Instruktörer för klinisk kemi:

Telefon: 010-24 223 78

Anna-Lena Lindström

Margareta Hultgren

Eija Pettersson

Linda Svensson

Kontakt via mail:
pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

Uppdaterad: 2018-10-26
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik