Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Patientnära HbA1c Afinion 2

Beställning av kontroller och reagens från Länsförsörjningen:

 

Kontroll nivå 1 och 2:   artikelnr. 03133616

 

Reagenskassett:            artikelnr. 03133615

 

Kontakta instruktörerna på laboratoriemedicin vid frågor eller problem med instrumentet:

Telefon: (010-24) 2 23 78

Mail: pnateam.laboratoriemedicin@rjl.se

 

Uppdaterad: 2018-10-15
Linda Svensson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik